Kako ublažiti bol artrozom kučnog zgloba


metode liječenja artroze

Tri mjeseca aktivnog sudjelovanja u programu drevne kineske vještine Tai Chi, jednako je učinkovito kao i mjere konvencionalne fizikalne terapije.

Ispitivanje koje su na bolesnika obavili liječnici tri velike klinike u SAD, prvo je znanstveno randomizirano istraživanje na tu temu. Pacijenti su bili podijeljeni u dvije skupine: Tai Chi vježbe u klasičnom Yang stilu, dva puta tjedno u trajanju od dvanaest tjedana Fizikalna terapija jednakog vremenskog intenziteta tijekom šest tjedana te daljnjih šest tjedana kućnog treninga čija provedba je bila strogo kontrolirana.

oštre bolove u zglobovima prstiju

Nakon dvanaest tjedana pacijenti su ispitivani prema kriterijima boli u koljenu, funkcije zgloba, depresije, vlastite procjene stanja i kvalitete života te dva testiranja hoda. Rezultati smanjenja boli u koljenu se gotovo nisu razlikovali između dviju ispitivanih skupina — kod obje je zamijećeno znatno smanjenje boli. Ni prema ostalim kriterijima nije bilo značajnijih razlika.

artroza koljena vježba liječenje

No, ipak, što se tiče vlastite prosudbe kvalitete života i stupnja depresije, rezultati su statistički značajno bolji kod grupe koja je bila na Tai Chi-ju. Voditelj ovog ispitivanja Chenchen Wang s Tufts Medical centra smatra da se Tai Chi može neograničeno preporučiti kao terapija artroze koljena.

bolovi u zglobovima s kozicom kod odraslih

Tekst Dana.