Dabar za bol u zglobovima


dabar za bol u zglobovima

Fizikalna medicina i rehabilitacija Sažetak Osteoartritis je klinički sindrom koji se prezentira s boli u zglobovima i različitim oštećenjima funkcije te smanjenom kvalitetom života. Osteoartritis kao metabolički aktivan i dinamičan proces zahvaća sve zglobne strukture kao što su: hrskavica, kost, kapsula, ligamenti i mišići. To je proces aktivne razgradnje i reparacije hrskavice i subhondralne kosti koje su potpomognute sinovijalnom upalom.

Može se definirati i kao lokalna lezija zglobne hrskavice u kombinaciji s hipertrofičnom reakcijom te stvaranjem osteofita.

dabar za bol u zglobovima

Na malim zglobovima šake mogu nastati degenerativne promjene zglobne hrskavice koje zatim uzrokuju patološke promjene i na ostalim dijelovima zgloba i očituju se s boli i oštećenom funkcijom zgloba. Šaka je kompleksan, multifunkcionalan organ koji predstavlja završnu, funkcionalno izvršnu kariku u mehaničkom lancu poluga gornjih ekstremiteta.

dabar za bol u zglobovima

Fizioterapija detaljnom procjenom i intervencijom pomaže pacijentima s osteoatritisom u tretmanu boli, povećanju opsega pokreta i snage mišića šake te cjelokupnoj funkciji šake. Koncept zaštite zglobova predložen je na osnovi anatomskih, biomehaničkih i patoloških spoznaja o reumatskim bolestima, kao i o posljedicama upalnog procesa.

Cilj zaštite zglobova je smanjiti stresno djelovanje vanjskih i unutarnjih sila na oštećeni zglob, smanjenje boli i upale te održavanje pravilne strukture zgloba. Najvažnije načelo zaštite zglobova je bol koje prvenstveno treba poštivati.

dabar za bol u zglobovima

Preporuča se izbjegavanje aktivnosti koje mogu oštetiti zglob. Korištenje jačih i većih zglobova je od velike važnosti kako bi se dabar za bol u zglobovima manji i slabiji zglobovi. Tehnike zaštite zglobova koriste pet glavnih: dnevne vježbe, dnevni odmor, redovite kratke odmore, više vremena za obavljanje zadataka te određivanje prioriteta.

dabar za bol u zglobovima

Korištenje udlaga podupire zglobove, smanjuje napor kapsule te time omogućava mišićima da se opuste. Dugoročno korištenje udlaga za vrijeme mirovanja pacijenta se pokazalo kao veoma učinkovita intervencija za ublažavanje boli, poboljšanje funkcije šake i kao tehnika zaštite zgloba.

Vježba je neophodna za održavanje snage mišića koji održavaju stabilnost zglobova.

dabar za bol u zglobovima

Ključne riječi.