Bol u koljenu nakon fizioterapije


Izbor rezultata također ovisi kakvi aspekti fizioterapijske skrbi će biti evaluirani. Umjesto mjerenja plana rada, od modaliteta do modaliteta, korisnije je mjeriti rezultat poboljšanja posljedice bolesti ili ozljede što će biti postavljeno kroz cilj.

Bol u koljenu (120 najčešćih bolnih stanja koljena)

Neki aspekti od fizioterapijske skrbi su predviđeni sa učinkom na staničnom, organskom ili tkivnom nivou, koristeći ICF International Classificiation of FunctioningDisability and Health terminologiju, to su tjelesna struktura i funkcije.

Primjera radi, bol u koljenu nakon fizioterapije terapija ciljno djeluje na tkivnoj razini. Drugi aspekti fizioterapijske skrbi postavljaju za cilj sposobnost pojedinca da izvrši određene aktivnosti.

[email protected] : bol s unutarnje strane koljena

Trening hoda ima za cilj povećanje sposobnosti samostalnog hodanja. Globalno, fizioterapijska skrb ciljano djeluje na povećanje sposobnosti pojedinca da sudjeluje u zajednici, obitelji i društvu. Jasno, svaki od ovih različitih aspekata fizioterapijske skrbi trebalo bi nužno biti evaluirano koristeći različiti set rezultata. Novi način protokola postupanja u fizioterapijskoj skrbi, o tome što mi radimo u fizikalnoj terapiji i kako naše akcije djeluju na rezultate zahtijeva da uskladimo terminologiju koja se koristi na europskoj razini kako bi se profesionalci fizioterapeuti mogli razumijeti.

Fizioterapijski modaliteti, pristupi ili tehnike koje pokušavaju normalizirati tjelesne strukture ili funkcije se naziva fizioterapijska strategija.

POPUST: Fizikalna terapija za bolno koljeno | paket od 5 dolazaka - Zagreb

Evalucija od strane fizioterapeuta treba biti primarno usmjerena na procjenu učinka fizioterapijske strategije. Primjerice, strategija uključuje biofeedback, podrška tijela u uspravnom položaju, navedeno ograničenje, pozicioniranje, primjena ortopedskih pomagala, i fizikalni modaliteti kao što je led, toplina, hladnoća, laser, ultrazvuk i elektrostimulacija.

Specijalne fizioterapijske tehnike Gotovo da ne postoji osoba koja do svoje 30te godine života barem jednom nije iskusila neku vrstu boli u koljenu.

Jako rijetko se koristi samo jedna strategija u procesu fizioterapije sa postavljenim ciljem prema jednom aspektu tjelesne strukture i funkcije. Najčešće se više pristupa ili tehnika strategije kombinira u fizioterapijskom procesu sa ciljem normaliziranja izvođenja aktivnosti do maksimalnih kapaciteta tih aktivnosti kod pojedinca Slijedom toga, intervencije se sastoje od nekoliko strategija evaluiranih prema rezultatima vezanih uz izvođenje aktivnosti.

Terapija protiv boli u koljenu - Rehabilitacija Nova

Strategija treninga hoda, na primjer, mogla bi se sastojati kao što je tjelesno-težinska podrška, ortoze, biofeedback, facilitacija pokreta, vježbe koordinacije i balansa. Suma učinaka ovih strategija su normalizirati hodanje.

adolescentna bol u zglobovima

Rezultat hodanja se može evaluirati pomoću različitih mjerenja, i svaki od njih fokusira se na drugačiji aspekt hodanja npr.

U nekim slučajevima, postoji ograničenje u samo jednoj aktivnosti ; u ovom slučaju, fizioterapijska bol u koljenu nakon fizioterapije postavlja za cilj tu aktivnost. Ozljeda koljena bi mogla eventualno ometati uglavnom aktivnosti hodanje. Ali takva ozljeda može također utjecati na izdržljivost sjedenja, premještanja iz sjedećeg u stojeći položaj, kao i hodanje po stepenicama.

Kada pojedina bolest ili ozljeda djeluje široko, rezultirajući s ograničenjima u nekoliko aktivnosti, i proizvede kasnije ograničenje u ulozi sudjelovanja, a taj pacijent s koljenom ozljedom je nogometaš onda bi trebale biti pružene intervencije s postavljenim ciljem bol u koljenu nakon fizioterapije sva područja u kojem se limitacija i ograničenje i vide.

Fizioterapijski programi obuhvaćaju mnoge intervencije kako bi djelovale globalno na kapacitet pojedinca za izvođenje uobičajenih aktivnosti i sudjelovanju potpuno. Na primjer, fizioterapijski programi za traumatsku ozljedu mozga će se sastojati od intervencija koje su dizajnirane da poboljšaju hodanje, samozbrinjavanje, memorija, pisanje, čitanje, govor, samopoštovanje itd.

Rezultati koji obuhvaćaju učinke svih ovih komponenti bi bili idealni za evaluaciju programa. Takvi rezultati mogu biti izvučeni od vrednovanja paradigme sudjelovanja.

kako ukloniti bol u zglobu

Specificirati sadržaj mjerenja Ishodi rezultati tretmana i plan rada moraju biti identificirani kroz cilj fizioterapijske strategije, intervencije ili programa. Drugim riječima, posljedice od čak relativno malog ograničenog stanja mogu biti daleko veće. Naravno da nije ostvarivo mjerenje svih ovih rezultata, zato treba fizioterapeut u dogovoru s pacijentom napraviti izbor kojih rezultata.

Specijalne tehnike

Jednom odabrani optimalni rezultat je sljedeći korak ka izboru u donošenju odluke za izbor najboljeg tretmana za pacijenta. Na primjer, ako fizioterapijska skrb postavlja za cilj reduciranje oštećenja donjih ekstremiteta i povećanje upotrebe donjih ekstremiteta u dnevnim aktivnostima, fizioterapeut će vjerojatno identificirati svakodnevne aktivnosti kao važan indikator rezultata.

Na primjer, da li fizioterapeut treba izmjeriti rezultate u prirodnom okolišu pacijenta ili može učiniti u strukturiranoj postavi kao na primjer ambulantna praksa za vanjske pacijente ili stacionarna ustanova za liječenje?

Međutim, poduzeta mjerenja i testiranja služe istovremeno u nekoliko svrha. Evaluacija može pomoći da fizioterapeut donese odluku koristeći mjerni rezultat da zaista ispuni pacijentove potrebe optimalnog kapaciteta. Važno je imati na umu da se fizioterapeut treba usredotočiti na metode i vrste mjerenja koje će primarno biti razvijene za evaluacijske svrhe.

metatarzalne zglobova bol

Odrediti populacijske karakteristike ; Populacijske karakteristike utječu na izbor mjerenja za postavljanje ciljeva te izradi plana rada i intervencije. Zato fizioterapeut mora definirati starost i spol pacijenta.

forum liječenje boli u laktu

Zatim da li pacijent ima neko kronično funkcionalno ograničenje aktivnosti ili ograničenje u sudjelovanju, a koje je naime malo vjerojatno promjenljivo. Specifične karakteristike pacijenta će imati učinak na izbor mjerenja koja će odgovarati za postizanje utvrđenog cilja.

Vježbe za torakalnu kralježnicu P: Pomozite mi u potrazi za vježbama za vratni i torakalni dio kralježnice. Simptomi koji su blaga vrtoglavica, zujanje u ušima, slaba koncentracija, povremena nestabilnost pri hodu, smetenost, te s druge strane i nepravilan rad srca aritmija. Svi su testovi u redu, te su mi rekli da se radi isključivo o problemu vratne kralježnice C te Th2 segmenta. Jedino rješenje vide u ciljanim vježbama za to konkretno područje. Na internetu sam nailazio na razne prijedloge i savjete, pa vas molim da me uputite u najbolje vježbe u mojem slučaju.

Kod ovog stupnja treba razmotriti koje zdravstvene domene su važne za izradu plana mjerenja. Međunarodna Klasifikacija funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja ICF klasificira tjelesne funkcije i strukture pored tjelesnih sustava. Na nivou zdravstvene domene aktivnosti i sudjelovanja identificirane su npr: mobilnost, samozbrinjavanje, komunikacija, učenje i primjena znanja, aktivnosti u kući, međuljudske interakcije i odnosi bol u koljenu nakon fizioterapije zajednici i društvu.

bol zglob koljena

Fizioterapeut u odnosu na postavljeni cilj, odnosno rezultate ishoda pristupa jednom ili nekoliko ovih sustava i domena. Rezultati ishoda mogu biti klasificirani fokusirano na opća ili specifična mjerenja što se tiče općeg funkcionalnog stanja pacijenta ili samo regije u odnosu na njegov problem. Mjerenja također mogu biti fokusirana na način vršenja izvedbe procjena pokreta u nekom segmentu, hoda, neke radnje ili aktivnosti ili procjena dobivena iz subjektivnog izvještaja od pacijenta putem usmenog intervjua, samostalnim ili surogat popunjavanjem specifičnog testa U izboru najboljih vrsta mjerenja prilagođenih postavljenom cilju fizioterapeut treba kombinirati upotrebu općih i specifičnih mjerenja koji će odražavati širi aspekt u izradi plana rada.

Opća nasuprot specifičnih mjerenja Opća mjerenja su bila izvorno razvijena kao sveobuhvatna mjerenja za upotrebu kod opće, tobože, zdrave populacije.

liječenje boli u zajedničkoj otpremu

Ona mogu također biti korištena u procijeni i usporedbi bolesne populacije s različitim razinama onesposobljenja invalidnosti Opća mjerenja mogu biti jednodimenzionalna, primarno odnoseći se na tjelesne funkcije npr. Barthel Indeks, brzina hodaili multidimenzionalniodnoseći se na život u društvu i zajednici a koje je povezano s tjelesnim funkcijama npr.

SF- Ključna karakteristika općih mjerenja je njihovo korištenje kod tobože zdrave populacije ; ali su također primjenjljivi za uspoređivanje grupa s različitim stanjima.