Bol u laktu nakon ozljede


To je razlog, da lakatni zglob nakon ozljede, često ne uspostavlja punu funkciju, tako da nažalost zaostane blaža ili jača kontraktura zgloba.

liječenje lijekova artroze lakatnih zglobova

Zglob čine tri duge kosti: nadlakatna humeruspalčana radius i lakatna ulna. S prijelomom su često udružena i oštećenja mekih tkiva — tetive, ligamenti, zglobna ovojnica i hrskavica, što dodatno otežava liječenje i rehabilitaciju, a ishod liječenja čini neizvjesnim.

Do prijeloma dolazi zbog ozljede, pada ili udarca u lakat.

VEZANI ČLANCI

Simptomi koji upućuju na prijelom lakta su: oštra bol u području lakta, otok, ograničenost pokreta i podljevi. Pri sumnji na prijelom neke od kostiju u lakatnom zglobu uvijek je prva pomoć imobilizacija, koja se čini pod kutom od 90 stupnjeva.

Normalan opseg pokreta u laktu je iznimno bitan za funkciju cijele ruke.

Nakon radiološkog pregleda rentgenska snimka potvrđuje se ili isključuje sumnja na prijelom. U slučaju prijeloma dvije su mogućnosti liječenja: l. Konzervativno imobilizacija gipsom i 2.

  • Porin Perićdr.
  • Preparati za bolove u zglobovima sportaša
  • Epub ,
  • Bolovi u laktu - Body Balance

Kod prijeloma glavice palčane kosti liječenje je najčešće konzervativno. Važno je da imobilizacija gipsom ne traje predugo, ali dostatno do zaraštanja prijeloma, jer može kompromitirati ishod rehabilitacije. Operativno liječenje ovisno je o vrsti prijeloma te tipu i veličini pomaka koštanih ulomaka.

Pri prijelomu s pomakom gornjeg dijela lakatne kosti te donjeg dijela nadlaktične kosti liječenje je isključivo operativno. Bol u laktu nakon ozljede se vijcima fiksiraju koštani ulomci u optimalnom položaju.

koja uzrokuje bol u zglobovima

Kad je ulomke nemoguće operacijski kvalitetno fiksirati operater kirurg ili ortoped će ih ukloniti, što se iskustveno pokazalo boljim rješenjem. Provode se pasivne bol u laktu nakon ozljede aktivne potpomognute vježbe uz pomoć fizioterapeuta.

Općenito o laktu

Prethodi im masaža ledom ili oblozia cilj im je vratiti puni opseg pokreta ozlijeđenom zglobu koji je po skidanju imobilizacije u kontrakturi. Razlog tome je skraćenje mekih tkiva u području zgloba tetive, ligamenti, zglobna čahura.

bol u zglobovima 35

Ovisno o kliničkom nalazu i subjektivnim tegobama propisuju se i neke od fizikalnih procedura: magnet, ultrazvuk, laser, elektroterapija, itd. Nažalost unutarzglobni prijelomi lakta vrlo su delikatni, jer je kod njih visok rizik nastanka dodatnih komplikacija unatoč korektnog izvršenog operativnog zahvata.

Putokaz do dijagnoze

Srećom, danas postoji i mogućnost naknadne artroskopske operacijske intervencije. Još jednom naglašavamo, da je u postupku rehabilitacije najvažnija medicinska gimnastika.

kako ublažiti pogoršanje bolova u zglobovima

Što se prevencije ozljeda lakta u sportu tiče, ona je samo djelomično moguća i to korištenjem zaštitne sportske opreme — spužvastih ili tvrdih štitnika te izbjegavanja, za ozljedu rizičnih situacija i preopterećenja. Što se tiče nastavka sportskih aktivnosti, nakon prijeloma u lakatnom zglobu, ovisno je o sportu kojim se bavi. Za rukomet, košarku, odbojku i tenis, u slučaju da se radi o dominantnoj ruci, ako se ne vrati pun opseg pokreta ograničenja mogu biti znatna.

ofloksacin bol u zglobovima

Dugoročno, kod dijela pacijenata, nakon prijeloma može zaostati trajna ograničenost pokreta, a mogu nastupiti i degenerativne promjene hrskavice artrozaPiše : dr. Dražen Sačer, fizijatar TEL.