Bolovi u zglobovima nakon protetike. Zglobovi i bolovi – čeljusni zglob!


Osteomijelitis Infektivni artritis umjetnih zglobova Umjetni zglobovi su skloni akutnim i kroničnim infekcijama sa zadanim morbiditetom i letalitetom.

bolovi u zglobovima nakon protetike mast s žuči za bolove u zglobovima

Često je riječ o kirurškoj inokulaciji ili o postoperativnoj bakterijemiji u sklopu kožnih infekcija, pneumonije, zahvata na zubima, opsežne instrumentacije, uroinfekcija ili padanja. Neki spominju poslijeoperacijsku infekciju rane koja se prividno smirila sa zadovoljavajućim oporavkom kroz više mjeseci, nakon čega su se javili bolovi u zglobu, kako u mirovanju, tako još više u opterećenju.

bolovi u zglobovima nakon protetike bol u zglobovima i mišićima forumu

Simptomi su bol, olabavljenje i otok oko zgloba koji postaje ograničeno pokretan, često bez vrućice; sepsa bitno pogoršava prognozu. Liječenje je dugotrajno.

Opcije su davanje antibiotika na duge staze bolesnicima koji su loši operativni kandidati; ekscizijska artroplastika sa ili bez fuzije u bolesnika s nekontroliranom infekcijom i nedovoljnom masom kosti ; artrotomija radi uklanjanja proteze bolovi u zglobovima nakon protetike minucioznom nekrektomijom svog cementa, apscesa i odumrlog tkiva, nakon čega se nastavlja s dugoročnim davanjem antibiotika; odnosno rana ili odgođena nakon 1—3 mjeseca ugradnja nove proteze uz cement impregniran antibiotikom.

U ovom poglavlju:.

bolovi u zglobovima nakon protetike bol u koljenu kad ustanete